<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
fir-tree  
['fə:tri:]
danh từ
  • (thực vật học) cây linh sam, cây thông
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt