<
Trang chủ » Tra từ
finger  
['fiηgə]
danh từ
 • ngón tay
 • ngón tay bao găng
 • vật hình ngón tay (trong máy...)
   • bị thất thế, bị thua thiệt
   • hy vọng
   • làm khẩn trương hơn
   • buông lỏng cái gì
   • sờ vào, mó vào
   • búng ngón tay tách tách
   • nhích ngón tay (là được)
   • vờ không trông thấy
   • tôi sốt ruột, tôi nóng lòng (muốn làm cái gì)
   • vạch đúng (những cái gì sai trái)
   • mơn trớn ai
   • dễ dàng, thoải mái
   • có liên can (dính líu)
   • thụt két, biển thủ công quỹ
   • cật lực làm việc
   • nhám tay, hay ăn cắp vặt
ngoại động từ
 • sờ mó
sờ xem một tấm vải
 • ăn tiền, ăn hối lộ
ăn tiền của ai
 • đánh (đàn); búng (dây đàn bằng ngón tay)
đánh pianô
 • ghi cách sử dụng các ngón tay (vào bản nhạc)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt