<
Trang chủ » Tra từ
fine  
[fain]
tính từ
 • tốt, nguyên chất (vàng, bạc...)
vàng nguyên chất, vàng ròng
 • nhỏ, mịn, thanh mảnh; sắc
bút đầu nhỏ
cát mịn
mưa bụi
sợi chỉ mảnh
con dao lưỡi sắc
 • tốt, khả quan, giỏi
ý kiến hay
giáo viên giỏi
 • lớn, đường bệ
những củ khoai to
người trông đường bệ
 • đẹp, xinh, bảnh
đứa bé xinh, đứa bé kháu
 • đẹp, trong sáng
trời đẹp, trời trong sáng
 • sặc sỡ, rực rỡ, loè loẹt
lông sặc sỡ
 • cầu kỳ (văn)
 • có ý kiến khen ngợi, có ý ca ngợi
khen ngợi ai
 • tế nhị, tinh vi; chính xác
sự phân biệt tinh vi
cơ học chính xác
 • cao thượng, cao quý
những cảm nghĩ cao quý
 • (thể dục,thể thao) hoàn toàn sung sức
   • người đẹp nhờ lụa
   • ông lớn
   • bà lớn
phó từ
 • hay, khéo
cái đó đối với tôi vừa khéo
nói hay, nói khéo
tính vừa khéo
danh từ
 • trời đẹp
   • dù mưa hay nắng
   • (nghĩa bóng) lúc khó khăn cũng như lúc thuận lợi
ngoại động từ
 • lọc (bia) cho trong
 • làm nhỏ bớt, làm thon
nội động từ
 • trong ra (nước...)
 • trở nên thanh hơn, trở nên nhỏ hơn, trở nên mịn hơn
 • thon ra
danh từ
 • tiền phạt
phạt vạ ai
ngoại động từ
bị phạt vì lái xe bạt mạng
nội động từ
 • trả tiền chồng nhà (người thuê nhà)
   • tôi muốn vậy, nhưng chẳng bao giờ có cơ hội làm được
   • những nét tinh túy
   • làm việc gì một cách thành thạo
   • nói thẳng ruột ngựa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt