<
Trang chủ » Tra từ
final  
['fainl]
tính từ
  • cuối cùng
thắng lợi cuối cùng
chương cuối của cuốn sách
  • quyết định, dứt khoát, không thay đổi được nữa
sự quyết định của quan toà là chung cuộc (không thay đổi được nữa)
tôi sẽ không đến, và đó là điều dứt khoát
  • (triết học); (ngôn ngữ học) (thuộc) mục đích
mục đích, cứu cánh
      • sự kiện sau cùng trong một chuỗi sự kiện, và làm cho tình huống xấu thêm
danh từ
  • (thể thao) cuộc đấu chung kết; trận chung kết
các cuộc đấu chung kết quần vợt
trận chung kết cúp vô địch
  • kỳ thi ra trường, kỳ thi tốt nghiệp
đi/dự thi tốt nghiệp
kỳ thi tốt nghiệp luật học
  • (thông tục) đợt báo phát hành cuối cùng trong ngày
  • (âm nhạc) âm gốc (trong một bản nhạc)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt