<
Trang chủ » Tra từ
fight  
[fait]
danh từ
 • hành động đấu tranh hoặc chiến đấu
cuộc đấu tranh chống nghèo khổ/tội ác/bệnh tật
trận giả
cuộc tử chiến, cuộc quyết chiến một mất một còn
 • ý chí quyết tâm
dù nhiều lần bị thất bại, họ vẫn còn nhiều ý chí chiến đấu
mất người lãnh đạo làm cho họ mất hết quyết tâm
   • có tinh thần chiến đấu cao/thiếu tinh thần chiến đấu
nội động từ, thì quá khứ và động tính từ quá khứ là fought
đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc
đấu tranh chống sự nghèo khổ, áp bức, dốt nát
đấu tranh để giành độc lập
các con đừng đánh nhau nữa!
hai con chó cắn nhau để tranh nhau một khúc xương
Anh và Pháp cùng chiến đấu chống Đức trong cuộc chiến vừa qua
con vừa đánh nhau với anh con nữa phải không?
ngoại động từ
 • đấu tranh chống ai
chiến đấu chống kẻ địch; đánh địch
võ sĩ đã đấu với nhiều đối thủ
dập tắt hoả hoạn
đấu tranh đòi hủy bỏ một thông cáo đuổi việc
 • lao vào, tham gia hoặc tiếp tục (một trận chiến......)
đánh một trận
lao vào cuộc chiến tranh, cuộc đấu kiếm
chính phủ phải tiến hành một số cuộc bầu cử phụ trong những tháng tới
 • mở đường hoặc hoàn thành cái gì bắng cách nỗ lực hoặc đấu tranh
chúng tôi phải len lỏi qua các đường phố đông người
họ đấu tranh để dự luật được Nghị viện thông qua
   • phản công, trả đũa
sau hiệp một thảm hại, đội bóng đã phản công lại để cân bằng trận đấu
   • gạt bỏ (những cảm giác......)
gạt nước mắt
nén cảm giác ghê tởm
   • đấu tranh một mất một còn; đấu tranh đến cùng
   • đẩy lùi; đánh bại
   • đấu tranh để giải quyết một vấn đề gì
   • tránh xa ai
   • đấu tranh để vươn lên trong cuộc sống
   • đấu tranh quyết liệt
   • đấu tranh một cách uổng công
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt