<
Trang chủ » Tra từ
field  
[fi:ld]
danh từ
 • đồng ruộng, cánh đồng
 • mỏ, khu khai thác
 • bãi chiến trường; nơi hành quân; trận đánh
giữ vững trận địa
bắt đầu hành quân
 • sân (bóng đá, crickê)
 • các đấu thủ, các vận động viên, các người dự thi, các ngựa dự thi
 • dải (băng tuyết...)
 • nền (huy hiệu)
 • lĩnh vực (hoạt động), phạm vi (quan sát...)
lĩnh vực nghệ thuật
nhãn quan rộng rãi
 • (vật lý) trường
từ trường
điện trường
ngoại động từ
 • (thể dục,thể thao) chặn và ném trả lại (bóng crickê)
 • đưa (đội bóng) ra sân
nội động từ
 • (thể dục,thể thao) làm người chặn bóng ( crickê)
   • không để bị ràng buộc, giữ thế thủ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt