<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
fie  
[fai]
Cách viết khác : fy [fai] fye [fai]
thán từ
  • thật là xấu hổ!, thật là nhục nhã
thật là xấu hổ cho anh! thật là nhục nhã cho anh!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt