<
Trang chủ » Tra từ
fichu  
['fi:∫u:]
danh từ
  • khăn chéo (khăn quàng hình tam giác của đàn bà)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt