<
Trang chủ » Tra từ
fever  
['fi:və]
danh từ
  • cơn sốt
  • bệnh sốt
sốt thương hàn
  • sự xúc động, sự bồn chồn
bồn chồn lo lắng
ngoại động từ
  • làm phát sốt
  • làm xúc động, làm bồn chồn; kích thích
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt