<
Trang chủ » Tra từ
fetch  
[fet∫]
danh từ
 • hồn ma, vong hồn
 • mánh khoé; mưu mẹo
 • (từ cổ,nghĩa cổ) sự gắng sức
gắng sức
 • (hàng hải) lộ trình định sẵn
   • cài bẫy, đặt bẫy
động từ
 • tìm về, đem về
to /go and/ fetch a doctor
tìm bác sĩ
 • làm chảy máu, làm trào ra
làm chảy máu ra
làm trào nước mắt
 • bán được
bán được 100 đồng bảng
 • làm xúc động
 • làm vui thích; mua vui (cho ai)
 • làm bực mình, làm phát cáu
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) quyến rũ, làm mê hoặc, làm say mê
 • thở ra
thở dài
 • lấy (hơi)
 • đấm thụi, thoi
thụi ai một quả
   • thoát khỏi (sự ràng buộc); thoát ra
   • cho thấy rõ, bóc trần
   • nôn, mửa
   • dừng lại
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm xong
   • làm tay sai cho ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt