<
Trang chủ » Tra từ
festive  
['festiv]
tính từ
  • thuộc hoặc thích hợp với ngày lễ, ngày hội
ngày hội
mùa lễ hội
cả thành phố ở trong tâm trạng ngày hội
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt