<
Trang chủ » Tra từ
f  
[ef]
danh từ, số nhiều F's
  • mẫu tự thứ sáu trong bảng mẫu tự tiếng Anh
  • (âm nhạc) nốt Fa
  • vật hình F
viết tắt
  • độ Fahrenheit
hội viên Học viện âm nhạc hoàng gia
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt