<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
fenêtre  
danh từ giống cái
 • cửa sổ
cửa sổ kính
(giải phẫu) cửa sổ bầu dục
nhìn qua cửa sổ
nhảy qua cửa sổ
mở cửa sổ
   • (thân mật) đấm vào mắt ai
   • (thông tục) đứng cửa sổ chài khách (gái đĩ)
   • ném tiền qua cửa sổ, ăn tiêu phung phí
   • hé cho thấy
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt