<
Trang chủ » Tra từ
fell  
[fel]
danh từ
 • da lông (của thú vật)
 • da người
 • mớ tóc bù xù; bộ lông bờm xờm
đầu bù tóc rối
 • đồi đá (dùng trong tên đất)
 • vùng đầm lầy (ở miền bắc nước Anh)
 • sự đẫn cây, sự hạ cây, sự đốn, sự chặt
 • mẻ đẫn (khối lượng cây đẫn một lần)
 • sự khâu viền
ngoại động từ
 • đấm ngã, đánh ngã
 • đẫn (cây), hạ (cây), đốn chặt
 • khâu viền
tính từ, (thơ ca)
 • ác liệt, ghê gớm; nhẫn tâm, tàn ác
 • huỷ diệt, gây chết chóc
thời quá khứ của fall
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt