<
Trang chủ » Tra từ
feel  
[fi:l]
danh từ
 • sự sờ mó
mềm mại
 • xúc giác
 • cảm giác khi sờ mó
 • cảm giác đặc biệt (của cái gì)
cảm giác mùn cưa ướt khi sờ mó vào
 • năng khiếu
có khiếu về âm nhạc
   • nắm chắc được cái gì, sử dụng thành thạo được cái gì
ngoại động từ felt
 • sờ mó
dò dẫm đường đi; thận trọng tiến bước
 • thấy, cảm thấy, có cảm giác, có cảm tưởng
cảm thấy đau
hắn ta cảm thấy thấm thía lời phê bình
 • chịu đựng
chịu đựng sự trả thù của ai
 • chịu ảnh hưởng
tàu ăn theo tay lái
 • (quân sự) thăm dò, dọ thám
 • (y học) bắt, sờ
bắt mạch ai; (nghĩa bóng) thăm dò ý định của ai
nội động từ felt
 • sờ, sờ soạng, dò tìm
dò tìm cái gì, sờ soạng tìm cái gì
 • cảm thấy
cảm thấy, chắc rằng
cảm thấy lạnh
cảm thấy sung sướng
 • hình như, tạo cảm giác như
không khí hình như lạnh
vải này sờ tạo cảm giác như nhung
 • cảm nghĩ là, cho là
nếu anh cho là như thế, nếu ý anh là như thế
 • cảm thông, cảm động
cảm thông với nỗi đau đớn của ai
   • (thông tục) thấy có đủ sức để, thấy có thể (làm được việc gì)
   • thấy muốn làm việc gì, hứng thú làm việc gì
tôi muốn uống một chút gì đó
chúng ta sẽ đi dạo nếu anh thích
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có ý muốn giúp đỡ ai
   • trời có vẻ muốn mưa
   • đứng vững
   • (nghĩa bóng) cảm thấy thoải mái, cảm thấy dễ chịu
   • thấy sảng khoái
   • tự chủ
   • thăm dò ý định của aii
   • nghi người khác đang nói về mình
   • linh cảm, linh tính
   • hăng hái, hăm hở
   • túng tiền
   • chứng tỏ sự hiện diện của mình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt