<
Trang chủ » Tra từ
feature  
['fi:t∫ə]
danh từ
 • nét đặc biệt, điểm đặc trưng
 • ( số nhiều) nét mặt
 • bài đặc biệt, tranh biếm hoạ đặc biệt (trong một tờ báo)
 • (sân khấu) tiết mục chủ chốt
   • phim truyện
   • phim truyện
ngoại động từ
 • là nét đặc biệt của
 • mô tả những nét nổi bật của (cái gì); vẽ những nét nổi bật của (cái gì)
 • đề cao
 • chiếu (phim)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có (ai) đóng vai chính)
phim có một ngôi sao màn ảnh mới đóng
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tưởng tượng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt