<
Trang chủ » Tra từ
fearsome  
['fiəsəm]
tính từ
  • (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) sợ sệt, rụt rè
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt