<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
faute  
danh từ giống cái
 • lỗi, tội
phạm lỗi
(luật học, pháp lý) lỗi của người thứ ba
lỗi chính tả
lỗi nghiêm trọng
mắc lỗi
nhận lỗi, thú tội
bắt quả tang ai đang phạm tội
 • điều lầm lẫn, sự dại dột
sự dại dột của tuổi trẻ
   • thiếu
   • vì thiếu
anh ta đã không thể đi du lịch được vì thiếu tiền
   • không có điều kiện hơn nữa
   • nếu không
   • nó có phần trách nhiệm
   • bảng đính chính
   • không bỏ qua, không từ
   • nhịn, tránh
   • chắc chắn
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt