<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
fat  
[fæt]
tính từ
 • được vỗ béo (để giết thịt)
 • béo, mập, béo phì, mũm mĩm
 • béo, đậm nét (chữ in)
 • béo, có dầu, có mỡ
 • béo (than)
 • dính, nhờn (chất đất...)
 • màu mỡ, tốt
đất màu mỡ
 • béo bở, có lợi, có lãi
việc làm béo bở
 • đầy ắp
túi tiền đầy ắp, túi tiền dầy cộm
 • chậm chạp, trì độn
   • (từ lóng) sự đen đủi, sự không may chút nào
số hắn ta đen đủi quá, hắn ta chẳng may mắn chút nào
   • (từ lóng) nhiều gớm ( (ý mỉa mai)), rất ít, cóc khô
tưởng bở lắm đấy à
cậu thì biết cóc khô gì về chuyện ấy
tớ cóc cần
danh từ
 • mỡ, chất béo
 • (hoá học) glyxêrit
 • (sân khấu) vai thích hợp
   • cằn nhằn, lẽ sự
   • sắp có chuyện gay cấn
   • ngồi mát ăn bát vàng
   • ăn mừng nhân dịp nào đó
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt