<
Trang chủ » Tra từ
fatherland  
['fɑ:ðəlænd]
danh từ
  • đất nước, tổ quốc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt