<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
fastened  
['fa:snd]
tính từ
  • được bó chặt, buộc chặt, gắn chặt, kẹp chặt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt