<
Trang chủ » Tra từ
farmer  
['fɑ:mə]
danh từ
  • người tá điền; người nông dân
  • người chủ trại
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt