<
Trang chủ » Tra từ
family doctor  
['fæmili'dɔktə(r)]
danh từ
  • thầy thuốc gia đình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt