<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
family bible  
['fæmili'baibl]
danh từ
  • quyển kinh thánh gia đình (có một số trang để ghi ngày sinh tháng đẻ, ngày cưới, ngày chết của người trong gia đình)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt