<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
famille  
danh từ giống cái
 • gia đình
gia đình đông
nuôi nấng gia đình
trụ cột gia đình
người chủ gia đình (ông bố)
quan hệ gia đình
cuộc sống gia đình
cuộc họp gia đình
đứa trẻ không gia đình (đứa trẻ mồ côi cha mẹ)
 • dòng họ
dòng họ vua Lê, dòng nhà Lê
 • (sinh vật học; sinh lý học) họ
họ đậu
 • (ngôn ngữ học) ngữ hệ; họ từ
oeuvre và manoeuvrer thuộc cùng họ từ
   • dáng mặt (của người) họ hàng, sự giống nhau
   • đang mang thai
   • có con cái
   • gia quy
   • con nhà, con dòng
   • những gia đình giàu có và có quyền lực của nước Pháp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt