<
Trang chủ » Tra từ
familiar  
[fə'miljə]
tính từ
Những sự việc mà mọi sinh viên đều biết rõ
Tôi không rành các địa danh ở vùng này lắm
  • ( familiar to somebody ) thường trông thấy hoặc thường nghe thấy; quen thuộc
các địa chỉ quen thuộc
Những giọng nói quen thuộc của bạn bè
những mánh khoé này quá quen thuộc đối với tôi, tôi chẳng lạ gì những mánh khoé này
Những sự việc quen thuộc với mọi sinh viên
Họ cười với tôi một cách thân mật
Tôi có quan hệ thân tình với cha họ
Bọn trẻ quá suồng sã với thầy của chúng
  • lang chạ
hắn thích lang chạ với những bà goá chồng
danh từ
  • bạn thân hoặc thần linh quen thuộc
thần linh quen thuộc của mụ phù thủy
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt