<
Trang chủ » Tra từ
false  
[fɔ:ls]
tính từ
 • sai, nhầm
ý kiến sai
(âm nhạc) nốt sai
sự bắt giam trái pháp luật
 • không thật, giả
gương không thật
tiền giả
tóc giả
 • dối trá, lừa dối, phản trắc; giả dối
   • báo động giả; báo động lừa
   • quân bài đánh lừa đối phương
   • thế trái cựa
   • giả vờ là ai khác hoặc làm ra vẻ thế nào đó để đánh lừa; lừa đảo
   • làm điều sai trái
   • với vẻ vờ vịt
   • hành động ngu xuẩn
   • xuất phát mà không đợi lệnh
   • khởi sự mà không gặp may
phó từ
 • dối, lừa
lừa ai, phản ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt