<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
fallen  
['fɔ:ln]
danh từ số nhiều
  • những người thiệt mạng vì chiến tranh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt