<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
fait  
tính từ
 • làm, thực hiện
một công việc làm tồi
 • đã thành niên, đến thì
người thanh niên đã thành niên
thiếu nữ đến thì
 • ngấu, chín
pho mát chưa đủ chín
 • sinh ra để, cốt để
điều đó không phải cốt để...
 • có thân hình (đẹp hay xấu)
một người có thân hình đẹp
cô gái xấu xí
 • bị bắt
bị bắt về tội ăn trộm
   • quen với
ít quen với mệt nhọc
   • người có trí óc minh mẫn
   • làm sẵn
ca vát thắt sẵn
những bộ quần áo may sẵn
   • dễ dàng
danh từ giống đực
 • việc, sự việc, sự kiện
việc ra đi
phủ nhận một sự việc
một sự việc kì cục
đi thẳng vào sự việc
sự kiện lịch sử
 • sự thực
sự thật là
   • về việc ấy; xét cho cùng
   • đó là bản chất của
   • đó là chuyện có thật
   • thực ra
   • do đó
   • trên thực tế
   • nói thẳng cho ai biết ý nghĩ của mình về họ

   • vì rằng
   • chỉ vì
   • thực tế, trên thực tế
   • về mặt
   • sự thực
   • được biết là
   • tin chắc điều mình nói, chắc là việc làm sẽ thành công
   • việc đã rồi
   • chiến công
   • kì công, sự việc vĩ đại
   • việc làm độc đoán
   • đưa ra như là điều chắc chắn
   • (văn chương) do, vì lẽ, bởi
   • đứng về phe ai
   • bắt ai quả tang
   • hoàn toàn
hắn đã hoàn toàn khỏi bệnh
anh hoàn toàn có lý
   • hành động tổn thương (như) nhổ vào mặt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt