<
Trang chủ » Tra từ
fail  
[feil]
danh từ
 • sự hỏng thi
tôi đỗ ba môn, trượt một môn
   • chắc chắn, nhất định
nhất định tôi sẽ có mặt ở đó lúc hai giờ
động từ
 • quên; lơ là hoặc không có khả năng (làm cái gì)
đừng quên nhắn tin cho tôi
nó không bao giờ quên viết thư cho mẹ nó mỗi tuần
cô ta đã không quên giữ lời
những lời hứa của anh đã không được thực hiện
 • không đủ cho (ai); chấm dứt hoặc thiếu khi ai vẫn còn đang cần đến hoặc đang được mong đợi
vụ thu hoạch này thất bát vì hạn hán
chúng tôi đã thiếu nước
tôi không đủ lời để nói (không tìm ra được lời lẽ thích đáng để mô tả tình cảm của tôi)
thuyền của chúng ta hết gió
 • (về sức khoẻ, thị lực) trở nên yếu
thị lực của anh ta đang giảm sút
trong hai năm qua, sức khoẻ anh ta kém lắm
trí nhớ của anh ta kém lắm rồi
 • hỏng, không chạy nữa
phanh hỏng rồi
máy hỏng rồi
 • phá sản; vỡ nợ
nhiều ngân hàng đã phá sản trong thời kỳ suy thoái
 • thất bại
nếu không làm việc tích cực, có thể anh sẽ thất bại
tôi qua được môn toán, nhưng hỏng môn tiếng Pháp
nó trượt kỳ thi sát hạch lấy bằng lái
cô ta không lọt được vào vòng bán kết
ngoại động từ
 • đánh trượt (một thí sinh)
các giám khảo đã đánh trượt một nửa số thí sinh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt