<
Trang chủ » Tra từ
fact  
[fækt]
danh từ
 • việc, sự việc
thú nhận đã làm việc gì
 • sự thật
sự thật của cuộc đời; (thông tục) những điều cần biết về vấn đề sinh dục, sinh đẻ...
sự thật của vấn đề là...
 • sự kiện
sự kiện rõ rành rành không thể chối cãi được
 • thực tế
thực tế là
 • cơ sở lập luận
cơ sở lập luận của anh ta không chắc
   • trên thực tế, thực tế là
   • nói tóm lại
   • thông tin đầy đủ, thông tin chính xác
   • sự thật tự nó phơi bày rành rành
   • (pháp lý) đồng phạm sau / trước khi thực hiện tội phạm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt