<
Trang chủ » Tra từ
factory  
['fæktəri]
danh từ
  • nhà máy, xí nghiệp, xưởng
tàu chế biến hải sản
xí nghiệp chăn nuôi
  • (sử học) đại lý ở nước ngoài (của một số hãng buôn))
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt