<
Trang chủ » Tra từ
facial  
['fei∫əl]
tính từ
  • (thuộc) mặt
(giải phẫu) động mạch mặt
góc mặt
danh từ
  • sự xoa bóp mặt
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt