<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
fẺhn  
['fə:n]
Cách viết khác : foehn [fə:n]
danh từ
  • (địa lý,địa chất) gió phơn (gió nồm vùng An-pơ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt