<
Trang chủ » Tra từ
eye  
[ai]
danh từ
 • mắt, con mắt
 • (thực vật học) mắt (trên củ khoai tây)
 • lỗ (kim, xâu dây ở giày...)
 • vòng, thòng lọng (dây); vòng mắt (ở đuôi công); điểm giữa (đích tập bắn)
 • sự nhìn, thị giác
 • cách nhìn, con mắt
nhìn bằng con mắt ghen tức
 • cách nhìn, sự đánh giá
đánh giá cao, coi trọng
 • sự chú ý, sự theo dõi
để ý, theo dõi
 • sự sáng suốt
đã mở mắt ra, đã sáng mắt, đã tỉnh ngộ
   • ăn miếng trả miếng
   • nhìn chằm chằm
   • ngập đầu (công việc, nợ nần)
   • được chủ tịch (nghị viện) trông thấy mình giơ tay và cho phát biểu
   • nhìn
   • (quân sự) nhìn bên trái!
   • (quân sự) nhìn bên phải!
   • mặt trời
   • theo dõi ai; trông nom ai
   • có con mắt tinh đời về, rất tinh tế
   • lấy cái gì làm mục đích
   • chú ý từng li từng tí
   • có mắt rất tinh, cái gì cũng nhìn thấy
   • mắt tinh bắn giỏi
   • no bụng đói con mắt, tham lam
   • nếu anh không mù, nếu anh không đần độn
   • theo sự đánh giá của, theo con mắt của
   • đứng về mặt pháp lý, đứng về mặt luật pháp
   • ngược gió
   • trong trí tưởng tượng; trong sự nhìn trước
   • mù một mắt
   • liếc mắt đưa tình
   • làm ai trố mắt nhìn (vì ngạc nhiên)
   • ồ lạ nhỉ!
   • mắt thường (không cần đeo kính)
   • đồng ý với aii
   • trông thấy ngay
   • dưới sự giám sát của ai
   • thong manh à?, mắt để ở đâu?
   • (từ lóng) phỗng tay trên ai, đi nước trước ai
   • nhằm vào cái gì
   • quá rõ ràng hiển nhiên đối với ai
   • (thể dục thể thao) đánh bóng chính xác
   • niềm hy vọng trong suy nghĩ của ai
   • trong nháy mắt, trong chớp mắt
   • xem xét tường tận
   • nâng cao cảnh giác
   • dõi mắt trông theo, nhìn không chớp mắt
   • thất bại ê chề đối với ai
   • chỉ yêu ai mà thôi
   • liếc nhìn
   • sáng mắt ra, tỉnh ngộ
   • vờ không quan tâm đến, nhắm mắt làm ngơ
   • trước mắt ai, trước sự chứng kiến của ai
   • nhắm mắt cũng làm được, không cần cố gắng nhiều
ngoại động từ
 • nhìn quan sát, nhìn trừng trừng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt