<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
extrémiste  
tính từ
  • cực đoan
danh từ
  • người cực đoan
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt