<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
externe  
tính từ
  • ngoài
mặt ngoài
góc ngoài
bờ ngoài
thuốc dùng bôi ngoài
danh từ
  • học sinh ngoại trú
  • sinh viên y khoa ngoại trú
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt