<
Trang chủ » Tra từ
expensive  
[iks'pensiv]
tính từ
  • đắt tiền
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xa hoa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt