<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
expectation  
[,ekspek'tei∫n]
danh từ
đêm nay chắc sẽ không có tuyết
trẻ em kiên nhẫn chờ đợi nhà ảo thuật
bố mẹ anh ta rất kỳ vọng vào tương lai của anh ta
cô ta trông chờ nhiều ở những gì trường đại học mang lại
chuyến đi nghỉ vượt quá mọi sự mong đợi
      • những năm mà một người hy vọng sống, tuổi thọ
      • hoàn toàn khác với những gì ta mong đợi
      • không được tốt đẹp như ai mong đợi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt