<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
exist  
[ig'zist]
nội động từ
anh tin là thần tiên có thật hay không?
ý tưởng ấy chỉ có trong đầu óc các thi sĩ thôi
những đạo luật từng tồn tại hàng mấy trăm năm nay
có cuộc sống trên sao Hoả hay không?
  • ( to exist on something ) tiếp tục sống (nhất là có khó khăn hoặc túng thiếu)
chúng ta không thể tồn tại nếu không có thức ăn hoặc nước uống
nó sống nhờ gạo và nước
Tôi sống chật vật với đồng lương kiếm được; đâu có tiền cho những thứ xa xỉ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt