<
Trang chủ » Tra từ
existing  
[eg'zistiη]
tính từ
  • hiện tại; hiện tồn; hiện hành; hiện nay
tình hình sự việc hiện tại
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt