<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
excessif  
tính từ
  • quá mức, quá đáng
cái rét quá mức
lời lẽ quá đáng
giá quá đắt
  • cực đoan
có bản tính cực đoan
  • hết mực
những nét hết mức dịu hiền
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt