<
Trang chủ » Tra từ
except  
[ik'sept]
ngoại động từ
  • trừ ra, loại ra
chỉ có trẻ em dưới năm tuổi mới không đưa vào cuộc điều tra này
tất cả chúng tôi đều phải tham gia cuộc tập chạy, không trừ người nào
toàn bộ công nhân viên, kể cả ông hiệu trưởng
nội động từ
  • phản đối, chống lại
phản đối lại lời tuyên bố của ai
giới từ
  • trừ, trừ ra, không kể
nhà hàng ngày nào cũng mở cửa trừ thứ Hai
trừ tôi ra, ai cũng nhận được giấy mời
tôi hiểu hết mọi chuyện, chỉ có điều không biết tại sao cô ta giết anh ấy
tôi trả lời được mọi câu hỏi trừ câu cuối cùng
bữa ăn thì tuyệt hảo trừ món đầu tiên
liên từ
cô ta chẳng nhớ được gì (về anh ấy) mà chỉ còn nhớ mái tóc của anh ta màu đen thôi
hai quyển sách đều giống nhau chỉ trừ (cái chuyện) là quyển này có lời giải đáp ở đằng cuối
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt