<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
excès  
danh từ giống đực
 • số dư, số dôi
số dư của số này so với số khác
 • sự dư, sự dư thừa, sự quá mức; điều quá mức, điều thái quá
sự dư thừa ánh sáng
sự dư thừa lượng đường trong máu
sự thận trọng quá mức
lời nói quá đáng
sự ăn uống quá mức
 • ( số nhiều) bạo hành
những sự bạo hành của một tên độc tài
 • ( số nhiều) sự phóng đãng
sự phóng đãng làm giảm tuổi thọ
   • quá nhiều, vô độ
ăn uống vô độ
   • quá, thái quá
   • sự lạm quyền
   • có điều độ
anh có thể chơi môn thể thao này nhưng phải có điều độ
   • mọi sự thái quá đều không hay (đều có hại)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt