<
Trang chủ » Tra từ
exam  
[ig'zæm]
danh từ
  • (thông tục) cuộc kiểm tra; cuộc thi
những cuộc thi trong nhà trường
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt