<
Trang chủ » Tra từ
exactly  
[ig'zæktli]
phó từ
  • chính xác, đúng đắn
  • đúng như thế, đúng như vậy (dùng trong câu trả lời)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt