<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
exécrable  
tính từ
  • tồi tệ
món ăn tồi tệ
bộ phim tồi tệ
thời tiết thật tồi tệ
  • (văn học) đáng ghét, bỉ ổi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt