<
Trang chủ » Tra từ
everything  
['evriθiη]
đại từ
  • mọi vật; tất cả mọi thứ
mọi thứ đều đã bị phá hủy cả
  • cái quan trọng bậc nhất, điều quan trọng bậc nhất
Không ít người xem tiền là cái quan trọng bậc nhất
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt