<
Trang chủ » Tra từ
evening  
[i':vniη]
danh từ
  • buổi chiều, buổi tối, tối đêm
một tối hoà nhạc, một đêm hoà nhạc
  • (nghĩa bóng) lúc xế bóng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt