<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
even fracture  
Hoá học
  • vết nứt bằng phẳng
Kỹ thuật
  • mặt gãy phẳng
Xây dựng, Kiến trúc
  • mặt gẫy hạt nhỏ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt